Benefits

     ชาเขียวมัทฉะให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากมายหลายประการ ในชาเขียวมัทฉะมีสารโพลีฟีนอล หรือเรียกกันทั่วไปว่า คาเทซิน ( Catechins) ชึ่ง Catechins นี้ จะมีปริมาณ 30-40 % ของส่วนที่เป็นของแข็งที่สามารถสกัดได้จากใบชาเขียวแห้ง และแอล-ธีอะนีน (L-theanine) ซึ่งส่งผลให้สมองผ่อนคลาย และเมื่อสมองผ่อนคลาย ความกังวลหายไป ก็จะทำให้เกิดสมาธิและสดชื่นขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นความแตกต่างของกาแฟกับชาที่มีคาเฟอีนเหมือนกัน (คือ กาแฟทำให้ตื่น แต่ไม่ผ่อนคลาย แต่ชาทำให้ตื่น รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย) ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของมัทฉะกับชาเขียวชนิดอื่นๆ ก็คือ เราได้กินทุกๆ ส่วนของชา (ไม่เพียงแต่น้ำชา) ซึ่งจะทำให้เราได้รับประโยชน์ของชาอย่างเต็มที่กว่า ไม่ว่าจะเป็น vitamin A, B, C, E, K, Niacin, folate, riboflavin, thiamin และก็รวมไปถึงพวกแร่ธาตุต่าง และพวก amino acids และเป็นที่รู้ๆ กันดีว่า ชาเขียวเป็น antioxidant ชั้นเลิศทีเดียว
Powered by MakeWebEasy.com